• RSS ฟีดที่ไม่รู้จัก

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • RSS ฟีดที่ไม่รู้จัก

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • โฆษณา

เตรียมพร้อมก่อนเป็นคุณแม่

ก่อนการตั้งครรภ์ท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเป็นคุณแม่คนใหม่ท่านต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆดังนี้

เตรียมพร้อมก่อนเป็นคุณแม่

* คนเราตั้งครรภ์ได้อย่างไร
* อาการของคนตั้งครรภ์
* การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี
* การตั้งครรภ์เมื่อมีโรคเรื้อรัง
* ความพร้อมทางอรมณ์
* ความพร้อมทางร่างกาย
* ความพร้อมทางการเงิน
* การรับประทานกรดโฟลิก
* การเลือกวิตามินรวม
* การเป็นหมัน
* การคำนวณวันคลอด

ร้านดีดีทูยู ชุดคลุมท้อง กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย
โทรศัพท์: 086-4617364 แฟกซ์: 045-620334 มือถือ: 085-6346781

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: