• RSS ฟีดที่ไม่รู้จัก

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
 • RSS ฟีดที่ไม่รู้จัก

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
 • โฆษณา

เทพเจ้าจีน

แนะ 13 เทพเจ้าจีน ยอดฮิต ‘ค้าขายรุ่ง-คุ้มครองภัย-สุขภาพดี-สอบเข้ามหา’ลัยผ่านฉลุย-เดินทางปลอดภัย ‘-บูชาไว้มีแต่รุ่ง เผยหลักการและวิธีการบูชาเทพเจ้าที่ถูกต้องจะประสบความสำเร็จ ผู้เชี่ยวชาญ ระบุ ศรัทธา ‘ไฉ่ซิ้งเอี๊ย-กวนอู-เจ้าที่’ ค้าขายรุ่ง ด้านนักสะสมความรู้เรื่องจีนชี้! พฤติกรรมการขอพรเทพเปลี่ยนจากขอพรเทพเฉพาะด้าน เป็นขอพรรวมๆ ทุกเรื่อง
ชาวจีนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วได้นำความเชื่อ เรื่องการบูชาเทพเจ้าจีนมาเผยแพร่สู่สังคมไทย ซึ่งสังเกตได้จากจำนวนศาลเจ้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯและตามจังหวัด ต่างๆ ทั้งนี้เทพเจ้าแต่ละองค์จะมีจุดเด่นในการดูแล ให้พรในด้านต่างๆ แตกต่างกันออกไป หากเลือกบูชาให้ถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

เทพเจ้าที่คนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนนิยมให้ความเคารพบูชาตามศาลเจ้า และนำมาบูชาประจำบ้านจนถึงทุกวันนี้คือ

 1. เจ้าที่ หรือถู่ที้กง หรือโถ่วตีกง เป็นเทพพื้นฐานที่คนเชื้อสายจีนส่วนมากต่างให้ความเคารพบูชาไว้ประจำบ้าน เชื่อที่ว่าเทพเจ้าที่จะคอยดูแลให้ความคุ้มครองท้องถิ่น ที่ดิน ชุมชนนั้นๆ เปรียบเหมือนเป็นเทพารักษ์ประจำท้องที่ หากเคารพบูชาจะพบความสุขสงบร่มเย็น พร้อมช่วยคุ้มครองผู้ที่นับถือบูชา รวมถึงครอบครัวของผู้นั้นอีกด้วย ในการบูชาคนจีนจะนำน้ำชาร้อน และจุดธูป 5 ดอกทุกวัน  “ในอดีตคนจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาค้าขายยังประเทศไทยจะเช่าบ้านเพื่ออยู่ อาศัย จึงนำความเชื่อเรื่อง ความเคารพและวิธีการบูชาเทพเจ้าที่มาเผยแพร่ยังประเทศไทย โดยเทพเจ้าที่ หรือถู่ที้กง หรือโถ่วตีกง ที่คนไทยเชื้อสายจีนเคารพบูชาได้เปลี่ยนเป็นตี่จู๋เอี๊ยในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาที่สถิตอยู่บริเวณนั้น”
 2. เทพปึงเถ่ากง เป็นเทพเจ้าด้านการปกปักษ์รักษาอีก องค์ที่คนจีนและคนเชื้อสายจีนในแถบประเทศเอเชียอาคเนย์นิยมนำมาบูชา เช่น ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงคโปร, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, ฯลฯ เชื่อว่าท่านจะคอยดูแลชุมชน “เทพปึงเถ่ากงมาจากความเชื่อของชาวจีนแต้จิ๋ว จีนฮกเกี้ยน ซึ่งถูกพัฒนามาจากการยกย่องหัวหน้าชุมชนของชาวจีน, วีรบุรุษที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว การบูชาและความเชื่อคล้ายเทพเจ้าที่”
 3. เทพตั่วเหล่าเอี๊ย หรือเฮี่ยงเทียงเซียงตี่ เป็นเทพแห่งกลุ่มดาวเต่าดำทิศเหนือ มาจากกลุ่มดาวที่มีลักษณะคล้ายเต่ากับงูสีดำ, ขุนพลแห่งสวรรค์, เทพประจำธาตุน้ำ ช่วยป้องกันไฟ เชื่อว่าจะช่วยดูแลคุ้มครองป้องกันภัย ปราบสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ทั้งทำให้อายุยืนยาวอีกด้วย “ในราชวงค์หมิงนิยมบูชาเทพตั่วเหล่าเอี๊ย หรือเฮี่ยงเทียงเซียงตี่ในด้านการรบและการค้าขายเป็นอย่างมาก”
 4. พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นเทพแห่งความเมตตากรุณา มีไว้บูชาจะช่วยคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยและประทานพรตามที่เราอธิษฐาน นิยมนำอาหารเจมากราบไหว้ไฉ่ซิ้งเอี๊ย – ตีจู๋เอี้ย  ‘ไฉ่ซิ้งเอี๊ย-กวนอู-เจ้าที่’ ช่วยค้าขายรุ่ง ส่วนเทพเจ้าที่คนเชื้อสายจีนที่เริ่มทำธุรกิจทำการค้าควรหามาบูชา เพื่อช่วยให้ค้าขายรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ และช่วยคุ้มครองภัยยันตรายต่างๆ คือ ไฉ่ซิ้งเอี๊ย, กวนอู, เจ้าที่
 5. เทพไฉ่ซิ้งเอี๊ย เป็นเทพโชคลาภ ซึ่งในปัจจุบันคนค้าขายหรือทำธุรกิจนิยมหามาบูชาเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่าจะนำโชคลาภ เงินทอง โพคทรัพย์ หลั่งไหลมาสู่ผู้ครอบครองอย่างไม่ขาดมือ
 6. เทพกวนอู วีรบุรุษจากเรื่อง 3 ก๊ก เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากชาวจีนว่าเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ รักความยุติธรรม ช่วยคุ้มครองไม่ให้คนเลว คนไม่ดีเข้ามาทำร้ายกิจการและผู้บูชา ทั้งนำโชคลาภมาให้อีกด้วย โดยเจ้าของกิจการ, ชุมนุม, สมาคม, ชมรม ต่างนิยมบูชา ทั้งยังเป็นการบ่งบอกว่าผู้บูชารักความยุติธรรม ซื่อสัตย์อีกด้วย “บางท่านบูชาม้าเซกเทาว์ หรือม้ากระต่ายแดง ซึ่งเป็นม้าที่กวนอูขี่ เพราะเชื่อว่าจะคุ้มครองเรื่องการเดินทาง”ไหว้ ‘ขงจื่อ-บุ่นเชียง’ สอบเข้ามหา’ลัยฉลุย สำหรับคนที่อยากเรียนเก่ง มีสมองหลักแหลม สอบเข้ามหาวิทยาลัย-โรงเรียนติดให้ไหว้ ‘ขงจื่อ-บุ่นเชียง’
 7. เทพบุ่นเชียง เป็นดวงดาวการศึกษา ดูแลฝ่ายบุน นิยมบูชาช่วงเปิดภาคเรียน, ก่อนสอบเข้าโรงเรียน- มหาวิทยาลัยด้วยขนมตังเมหลอด แต่ปัจจุบันหันมาใช้ไสไหมแทน เชื่อว่าจะทำให้ความคิดแตกฉาน, สอบเข้าโรงเรียนสำเร็จ, สมองดี, หลักแหลม
 8. ขงจื่อ นักปราช์ชาวจีนที่ได้รับการยกย่องให้เป็น เทพแห่งการศึกษา ท่านมีอิทธิพลต่อความคิดและหลักการดำเนินชีวิตของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน เทพบุ่นเชียง สามารถไห้วได้ที่วัดเล่งเน่ยยี่1 และวัดเล่งเน่ยยี่2 ส่วนขงจื่อ สามารถไห้วได้ที่วัดเล่งเน่ยยี่1” เทพบอกอาการ-รักษาโรค
 9. ฮั่วท้อเซียงซือ หมอเทวดาในเรื่อง 3 ก๊ก ที่สร้างจากเรื่องจริงของหมอที่มีความสามารถในการรักษา จนกลายเป็นเทพที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ อย่างที่วัดเล่งเน่ยยี่1 มีชาวจีนเชื้อสายไทยจำนวนมากให้ความนิยมกราบไหว้บูชา ทั้งมีบริการเซียมซีเสี่ยงทำนายด้านสุขภาพ และให้บริการแจกยารักษาโรคตามใบเซียมซีอีกด้วย
 10. จิงกุงเอี๊ย เทพรักษาโรคที่เกิดจากการเคารพความ ดีของหมอชาวฮกเกี้ยนที่คอยช่วยเหลือคน จึงได้รับการกราบไหว้บูชาจนถึงทุกวันนี้ เชื่อรักษาโรคและให้พรสุขภาพแข็งแรง
 11. ลื่อต้งปิง เป็น1 ใน 8 เซียนที่มีอิทธิฤทธิ์ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย สามารถกราบไหว้ได้ที่ศาลเจ้าสื่อตี้เตียว ซึ่งเป็นศาลที่ชาวจีนแคระให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง มีเซียมซีเสี่ยงทายโรครักษาอาการเจ็บป่วยและแจกยา
 12. ซุนสือเมี่ยว หมอเทวดาอีกองค์ที่ได้รับการนับถือ เคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งในสมัยราชวงค์ถัง “เทพรักษาโรคส่วนใหญ่เกิดมาจากหมอที่รักษาโรค คอยช่วยเหลือคนไข้ ทำความดีต่อสังคม เมื่อเสียชีวิตจะได้รับยกย่อง กราบไหว้ บูชา” เทพกวนอู  เจ้าแม่ทับทิมปราบโจรทะเล
 13. เจ้าแม่ทับทิม หรือเทียงโหวเซี้ยบ้อ คอยดูแลคนเดินเรือในทะเลจากพายุ, โจร ดังนั้นจึงเห็นศาลบูชาเจ้าแม่ทับทิมริมทะเลเสมอ ๆ ซึ่งในอดีตชาวจีนนิยมทำการค้าทางเรือ เพื่อให้เดินทางปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จึงไหว้เจ้าแม่ทับทิม

อย่างไรก็ตามในหลักการและวิธีการบูชาเทพเจ้านั้น คนจีนนิยมไหว้เทพพื้นฐาน อย่างเจ้าที่ หรือถู่ที้กงทุกวันด้วยน้ำชาและธูป 5 ดอก เพื่อให้คุ้มครองตนเองและครอบครัว ส่วนวันขึ้น 1 ค่ำ และขึ้น 15 ค่ำ ตามปฏิทินจีน ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นและกลางเดือนใหม่จะนิยมบูชาขนมและผลไม้เพิ่มจากที่เคย ไหว้ทุกวัน และในวัดเกิดของเทพเจ้าคนจีนจะเซ่นไหว้ด้วยของ 3 อย่าง คือซาลาเปาลูกท้อ เชื่อลูกท้อเป็นผลไม้แห่งสรรค์ ผู้กินจะอายุยืน และเส้นหมี่ เชื่ออายุยืนยาวเหมือนเส้นหมี่ และน้ำตลาดกรวด เชื่อนำความสุขสงบหวานชื่น

ส่วนในเทศกาลสำคัญๆ ต่างๆ เช่น วันตรุษจีน, วันสารทจีน, วันไหว้พระจันทร์, วันสิ้นปี, ฯลฯ จะไหว้ด้วยเนื้อสัตว์ 5 อย่าง เช่น หมู, เป็ด, ไก่, ปลา, ปลาหมึก เป็นต้น และผลไม้ 5 อย่าง เช่น ส้ม เชื่อเป็นสิริมงคม, องุ่น เชื่อเจริญรุ่งเรือง, สาลี่ เชื่อค้าขายมีกำไร, ลูกพลับ เชื่อสร้างความสุขสงบร่มเย็นในทุกๆ ฤดูกาล, แอปเปิ้ล เชื่อสุขสงบ เป็นต้น และขนม 5 อย่าง เช่น ขนมถ้วยฟู เชื่อเฟื่องฟู, ซาลาเปา เชื่อสร้างความมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ห่อเงิน ห่อทอง, ลูกท้อสีแดง เชื่ออายุยืน เป็นต้น

“ส้ม4 ลูกเป็นผลไม้มงคลที่คนจีนนิยมนำมาไหว้ได้ทุกฤดูกาล, ทุกเทศกาล และกับเทพทุกพระองค์ ส่วนการไหว้ 5 อย่างมาจากความเชื่อของชาวจีนแต๋จิ๋วเรื่อง ธาตุทั้ง5 คือดิน น้ำ ทอง ไฟ ไม้, คำสอนของขงจื่อที่มนุษย์ควรมี 5 อย่างคือ เมตตา คุณธรรม ประพฤติดี มีความรู้ ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น”

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: