• RSS ฟีดที่ไม่รู้จัก

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • RSS ฟีดที่ไม่รู้จัก

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • โฆษณา

จำหน่าย กระเบื้องดินเผา

บ้านทางไทย ในสมัยก่อนจะใช้ กระเบื้องดินเผาที่นิยมนำมาใช้ในการปูพื้นจะมีสีแดงอิฐหรือน้ำตาลแดงเข้ม โดยตัวกระเบื้องดินเผาเองมีการดูดซึมน้ำค่อนข้างมาก เนื่องจากกรรมวิธีการเผาและการเคลือบกระเบื้องดินเผาที่แตกต่างจากกระเบื้องเซรามิก แต่ก็มีผู้นิยมนำกระเบื้องดินเผามา ใช้ปูพื้นเป็นกระเบื้องพื้นดินเผา ในบริเวณส่วนระเบียงหรือเฉลียงพัก ผ่อน บริเวณบ้านเนื่องจากเป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกกลมกลืนไปกับบรรยากาศธรรมชาติ ได้ดีกว่า กระเบื้องเซรามิก ส่วนหลังคาบ้านจะใช้ กระเบื้องผนังดินเผา

ปัจจุบันมีการพัฒนาการผลิตกระเบื้องดินเผาให้ มีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งรวมถึง การเคลือบสีที่แตกต่าง ขนาด รูปร่างและลวดลายที่มากมาย เพื่อใช้กับงาน บ้านทรงไทย และกระเบื้องวัด แต่ยังคงรักษารูปแบบและความรู้สึกดั้งเดิมของกระเบื้องได้เป็นอย่างดีทั้ง กระเบื้องลอน กระเบื้องว่าว กระเบื้องโมเสค โดยเจ้าของบ้านที่ต้องการวัสดุปูพื้นที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ดูไม่เป็นทางการก็ยังเลือกใช้กระเบื้องดินเผาในการปูพื้นอยู่เสมอๆ ถึงแม้จะราคาที่ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับกระเบื้องเซรามิกทั่วๆไปมากพอสมควร ก็ตาม แต่บ้านทรงไทยก็จะเป็นที่นิยมใช้

http://www.hoznews.com/26-กระเบื้องดินเผา-กระเบื้องลอน-กระเบื้องว่าว/
http://www.monsterconsole.com/26-กระเบื้องพื้นดินเผา-กระเบื้องลอน-กระเบื้องว่าว/
http://www.hozjob.com/26-กระเบื้องดินเผา-กระเบื้องลอน-กระเบื้องว่าว/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: